Umowa wolontariatu

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie to nie musi zawsze mieć formy pisemnej. Taka forma jest obowiązkowa, jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeżeli wolontariusz pomaga krócej, wówczas korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, gdy wolontariusz tego zażąda. Porozumienie powinno zawierać m.in. postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

„Zarządzanie Parafią” to kompleksowy serwis ekspercki dla Księży Proboszczów, który oferuje:

  • magazyn papierowy
  • wydania w pdf
  • materiały w wersji elektronicznej
  • konsultacje z ekspertami
Oferta specjalna »

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Słowa kluczowe:
wolontariat

Zarządzanie Parafią, marzec 2021

Zarządzanie Parafią, marzec 2021
Dostępny w wersji elektronicznej