NOWA INSTRUKCJA KONGREGACJI ds. DUCHOWIEŃSTWA

Dodano: 17 sierpnia 2020

Kongregacja ds. Duchowieństwa opublikowała instrukcję „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”, ogłoszoną 29 czerwca br. Dotyczy ona opieki duszpasterskiej we wspólnotach parafialnych oraz różnych posług osób duchownych i świeckich, „pod znakiem większej współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych”.

Przypomina, że „w Kościele jest miejsce dla wszystkich i wszyscy mogą znaleźć swe miejsce” w jednej rodzinie Bożej, w poszanowaniu powołania każdego.

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej wskazuje, że instrukcja jest pokłosiem próśb biskupów, którzy zwracali się do Kongregacji w sprawie różnych, już wprowadzanych lub właśnie planowanych, projektów reformy wspólnot parafialnych i restrukturyzacji diecezji. Dostrzeżono więc potrzebę wypracowania instrumentu kanoniczno-duszpasterskiego odnoszącego się do tych spraw. Ma on pomóc w decyzjach duszpasterskich, od pewnego czasu podejmowanych przez biskupów, służąc ich ocenie, a także porównaniu prawa partykularnego z prawem powszechnie obowiązującym w Kościele.

Papież zatwierdził instrukcję dot. parafii. Mówi m.in. na temat ofiar za sakramenty

W tej perspektywie podkreślono rolę proboszcza jako „właściwego pasterza” wspólnoty parafialnej, a jednocześnie dowartościowano służbę pełnioną we wspólnocie przez diakonów, osoby konsekrowane i świeckie, wezwane do aktywnego udziału, zgodnie z własnym powołaniem i własną posługą, w jedynej misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Parafia nie może stać się strukturą „sklerotyczną”, skupioną na sobie - podkreślono w ogłoszonej w poniedziałek instrukcji Watykanu. Położony w niej został nacisk na konieczność przeprowadzenia procesu odmłodzenia oblicza Kościoła oraz bezinteresowności.

Nie można „targować się”, jeśli chodzi o życie sakramentalne i wywoływać wrażenia, że sprawowanie sakramentów – zwłaszcza Najświętszej Eucharystii – i innych posług mogłyby podlegać opłatom” - głosi instrukcja „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”.

Przygotowała ją Kongregacja ds. Duchowieństwa, a zatwierdził ją papież Franciszek.

Przypomniano, że papież mówi o potrzebie „kreatywności” i szukania nowych dróg głoszenia Ewangelii. Instrukcja, jak wyjaśniła kongregacja, jest zaproszeniem skierowanym do wspólnot parafialnych, aby wyszły poza swoje struktury, by krzewić „komunię i współpracę, spotkanie i bliskość, miłosierdzie i troskę o głoszenie Ewangelii”.

Kościół - głosi instrukcja - „trwając przy własnej tradycji, a równocześnie świadomy swojej powszechnej misji, jest zdolny wchodzić w związek z różnymi formami kultury, przez co ubogaca się zarówno on sam, jak i różne kultury”.

Za jedno z zadań parafii uznano konieczność konfrontacji z „globalną i zbiorową wioską”, jaką stworzyły zwiększona mobilność i kultura cyfrowa zmieniając język i zachowanie ludzi, zwłaszcza młodszych pokoleń.

W tej nowej rzeczywistości, jak zauważono, związek parafii z danym terytorium jest coraz mniej zauważalny, a „relacje międzyludzkie są wystawione na ryzyko rozpadu w wirtualnym świecie”. Zaakcentowano konieczność dostosowania posługi do potrzeb wiernych i historycznych przemian.

Przypomniane zostały słowa św. Jana Pawła II o tym, że „parafia musi zostać udoskonalona i zintegrowana w wielu innych formach, ale nadal pozostaje niezastąpionym organizmem o pierwszorzędnym znaczeniu w widzialnych strukturach Kościoła”.

Jak zaznacza się w instrukcji, zadaniem parafii jest docieranie do wszystkich bez wyjątku, ponieważ „biedni i wykluczeni muszą zawsze mieć uprzywilejowane miejsce w sercu Kościoła”.

W punkcie „Ofiary składane za udzielanie sakramentów” podkreślono, że datki złożone za celebrację mszy świętej i inne sakramenty muszą być „działaniem dobrowolnym ze strony ofiarodawcy, a ich wysokość pozostawiona jest jego sumieniu i poczuciu odpowiedzialności kościelnej”.

„Nie jest to cena do zapłaty czy wymagana taryfa, jakby to był rodzaj „podatku sakramentalnego” - wyjaśniła kongregacja.

Zaznaczyła, że „od ofiar mszalnych należy bezwzględnie usuwać wszelkie pozory transakcji lub handlu, biorąc to pod uwagę, że usilnie zaleca się kapłanom, ażeby także nie otrzymawszy ofiary odprawiali mszę świętą w intencji wiernych, zwłaszcza ubogich”.

                                                                                                          Za: DEON.pl

Słowa kluczowe:
instrukcja

Zarządzanie Parafią, marzec 2021

Zarządzanie Parafią, marzec 2021
Dostępny w wersji elektronicznej