Funkcjonowanie parafii w czasie pandemii COVID 19 - prelekcje do obejrzenia i wysłuchania

Dodano: 14 maja 2020

Prelekcje mają na celu wsparcie parafii w czasie pandemii, która sparaliżowała życie religijne, co bezpośrednio przełożyło się na stabilność funkcjonowania parafii. Można je obejrzeć i wysłuchać BEZPŁATNIE. Nasi eksperci odpowiedzą m.in. na pytania:

- Jak radzić sobie z problemami finansowymi nie obciążając parafian?

- W jaki sposób uzupełniać powstałe braki w finansowaniu parafii?

- Skąd czerpać fundusze i jak optymalizować wydatki? 

Zarządzanie Parafią, marzec 2021

Zarządzanie Parafią, marzec 2021
Dostępny w wersji elektronicznej