• WSZYSTKIE
 • 2021
 • 2020

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Jak nie dopuścić do zawarcia bigamicznego małżeństwa?

  Wydawałoby się, że problem bigamii nie jest tematem zbyt często występującym, a jednak ustalenie stanu wolnego nupturientów pragnących wstąpić w sakramentalny związek małżeński może stwarzać pewne problemy. Dzisiaj, kiedy coraz częściej zdarza się, że w kościele pragną zawrzeć małżeństwo katolicy z niekatolikami, z osobami nieochrzczonymi, problem sprawdzenia stanu wolnego osoby to nie tylko dostarczenie metryki chrztu. Z tymi problemami może spotkać się każdy proboszcz, a szczególną uwagę należy zachować w czasach, gdy miejscem zawarcia małżeństwa nie jest wcale parafia zamieszkania.

Artykuły

 • Jak poprawnie wpisać adopcję do ksiąg parafialnych i wystawić świadectwo chrztu osobie adoptowanej?

  Administracja kościelna rządzi się dwiema zasadami, po pierwsze - księgi parafialne mają być prowadzone zgodnie z prawem kanonicznym, po drugie – zapisy w nich powinny być zgodne z zapisami w świeckich aktach stanu cywilnego. Należy pamiętać, że dzieci adoptowane zgodnie z przepisami prawa cywilnego uważane są przez Kościół za dzieci tego lub tych, którzy je adoptowali. Jak to odpowiednio zawrzeć w księgach parafialnych?
 • Czy wybór rodzica chrzestnego jest prosty i oczywisty?

  Wielu współczesnym rodzicom wydaje się, że nie ma nic prostszego jak wybór rodziców chrzestnym. W zasadzie dla wielu oczywiste jest, kto nim będzie: siostra, brat, kuzyn, kuzynka, ewentualnie najbliższy przyjaciel czy przyjaciółka. A jednak w kancelarii niejednokrotnie dochodzi do zaskoczenia, że jednak z jakiegoś powodu ta czy inna osoba nie powinna lub zwyczajnie nie może zostać rodzicem chrzestnym. Co wtedy?
 • Ochrona danych osobowych w parafiach. Internet i gazetka parafialna

  Ochrona danych osobowych jest aktualnym zagadnieniem, szeroko omawianym w ostatnich miesiącach. Temat ten dotyczy każdego proboszcza z racji tego, że jest on na mocy prawa polskiego i kanonicznego organem parafii. W tym kontekście konieczne jest zwrócenie uwagi na kilka spraw i udzielenie odpowiedzi na pytania, które dotyczą każdej parafii, a są związane z umieszczaniem różnego rodzaju informacji w Internecie, na stronie parafii czy w gazetkach parafialnych. W poniższym artykule, wykorzystując praktyczne przykłady, autor przedstawi zasady, o których należy na co dzień pamiętać.
 • Jak uniknąć barier komunikacyjnych w rozmowach z parafianami

  Jak rozmawiać, aby nie oceniać? Jak sobie poradzić z trudną sytuacją rozmówcy? Jak postąpić, prowadząc rozmowę z osobą, która nie chce usłyszeć tego, co się do niej mówi?
 • Jak i gdzie pozyskać fundusze europejskie na remont zabytkowego kościoła?

  Tematyka związana z pozyskiwaniem funduszy unijnych na remont zabytkowego kościoła wpisuje się w szeroki obszar zagadnienia możliwości finansowania działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych przez Unię Europejską. Z drugiej zaś strony stanowi uzupełnienie informacji dotyczącej potencjalnych źródeł korzystania ze wsparcia materialnego w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego dla zabytków pozostających we władaniu Kościołów. Jak i gdzie szukać unijnych środków finansowych na remont kościoła, czy w ogóle są takie środki? Co zrobić, aby móc z nich skorzystać? Jakie spełnić trzeba warunki? Na te i podobne pytania Czytelnik znajdzie odpowiedź w poniższym artykule.

Aktualnie przeglądasz

Luty 2020 - Nr 01
DU01